مشاوره و نظارت

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد


کارشناسان متخصص شرکت زیرساخت مرکزداده ارم، بر مبنای استاندارهای مراکز داده و با شناخت کیفیت و ویژگی‌های محصولات و خدمات زیرساختی و فیزیکی، حوزه فعالیت خود در زمینه مشاوره و نظارت بر طراحی و اجرای مرکزداده را انجام می دهد.


مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%