0%
مشاوره و نظارت

Advisory and Monitoring

مشاوره و نظارت

کارشناسان متخصص شرکت زیرساخت مرکزداده ارم، بر مبنای استاندارهای مراکز داده و با شناخت کیفیت و ویژگی‌های محصولات و خدمات زیرساختی و فیزیکی، حوزه فعالیت خود در زمینه مشاوره و نظارت بر اجرای بخش زیرساخت مرکزداده را در آیتم های زیر انجام می دهد:

  • طراحی

مشاور و نظارت در خصوص تطبیق طراحی بر استانداردهای مرکز داده با توجه به سطح افزونگی مورد نیاز مشتری

  • تامین کالا

مشاوره و نظارت بر کالاهای مورد استفاده در بخش زیرساخت مرکزداده با اتکا بر شناخت از برندهای موجود و کیفیت و ویژگی ها آنها و چگونگی پیاده سازی

افزودن ماژول جدید