Chiller

Chiller

Chiller

چیلر چیلر
چیلر

به منظور تأمین آب سرد مورد نیاز برای واحدهای داخلی سیستم های سرمایش مبتنی بر فناوری Chilled Water، شرکت زیرساخت مرکزداده ارم منطبق بر نیاز های مرکزداده، چیلر تراکمی هواخنک با ظرفیت های مختلف و با کاربری چهار فصل و 7/42 تولید نموده است. 
 

 

 

جدول مشخصات فنی چیلرهای تراکمی جدول مشخصات فنی چیلرهای تراکمی
جدول مشخصات فنی چیلرهای تراکمی

ویژگی های برجسته واحدهای چیلر تراکمی  ارم
 

Special Features

مجهز به فن دور متغیر با Inverter به منظور کارکرد در فصول مختلف سال
دارای سیستم کنترل و حفاظت فشار به صورت دیجیتال
مجهز به سیستم افزونه حفاظت فشار (سوئیچ فشار) 
دارای شیر انبساط الکترونیک به منظور کنترل دقیق دبی جرمی مبرد
قابلیت اضافه کردن گستره وسیعی از سنسورهای آنالوگ و دیجیتال 

افزودن ماژول جدید
0%